Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Β Λυκείου :ύλη μαθημάτων φυσικών επιστημών 2014-15


Β Λυκείου :ύλη μαθημάτων φυσικών επιστημών 2014-15


ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Βιβλίο: «Φυσική Γενικής Παιδείας Β’ Γενικού Λυκείου» των Ν. Αλεξάκη κ.ά.

1:  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Εισαγωγικό Ένθετο.
1.1 Ο Νόμος του Coulomb
Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 2 (σελ. 15-16)
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο
1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού
Να μη διδαχθεί το ερώτημα (γ) στο Παράδειγμα 7 (σελίδα 29)
Παρατήρηση: Να οριστεί αξιωματικά η δυναμική ενέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4, αφού η ενότητα 1.3 είναι εκτός ύλης.
Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων
Η στρατηγική επίλυσης προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη.
Λυμένα προβλήματα.
Να μη διδαχθούν τα λυμένα προβλήματα 1, 2, 3 και 4 (σελίδες 39-42).
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήματα
Αφαιρούνται  ερωτήσεις - δραστηριότητες και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται.
Να διδαχθούν ερωτήσεις και προβλήματα που αναφέρονται σε έως και 3 συνευθειακά ηλεκτρικά φορτία.
Να μη διδαχτούν:
·      ερωτήσεις και προβλήματα:
α) που αναφέρονται σε 3 ή περισσότερα ηλεκτρικά φορτία που δεν είναι συνευθειακά
β) κίνησης φορτίων,
γ) ισορροπίας φορτίων με δυνάμεις στο επίπεδο.
·      τα προβλήματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μέχρι 44
Επισήμανση:
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…τα κενά του κειμένου με μία ή περισσότερες λέξεις».
Ένθετα: Να μη διδαχθούν
Εργαστηριακή δραστηριότητα: Όχι
2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2.1 Ηλεκτρικές πηγές
2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα
Να μη διδαχθεί το «Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς» ( σελίδα 65)
2.3 Κανόνες του Kirchhoff
Να μη διδαχθεί το «2ος Κανόνας Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( σελίδα 71-72)
2.4 Αντίσταση - Αντιστάτης
Να μη διδαχθούν οι «Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)», «Χρωματικός κώδικας» και το Παράδειγμα υπολογισμού αντίστασης ( σελίδα 79-80)
2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)
Να μη διδαχθεί ο 1ος τρόπος επίλυσης του ερωτήματος (β) στο παράδειγμα 7 (σελίδα 86)
2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής
2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα
Εργαστηριακή Άσκηση: Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή (εκτός του κινητήρα)
Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου)
Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων
Η στρατηγική επίλυσης προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη.
Λυμένα προβλήματα
Να μη διδαχθούν τα λυμένα προβλήματα 1, 3, 4 και 5 ( σελίδες 113, 115-117).
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήματα
Αφαιρούνται ερωτήσεις-δραστηριότητες και προβλήματα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται.
Αφαιρούνται τα προβλήματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 έως και 48
Ένθετα: Να μη διδαχθούν
3. ΦΩΣ
Το εισαγωγικό ένθετο αποτελεί διδακτέα και όχι εξεταστέα ύλη.
3.1 Η φύση του φωτός.
3.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.
3.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.
Αφαιρούνται ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα του κεφαλαίου που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται.
Παρατηρήσεις:
1. Δεν αποτελούν διδακτέα - εξεταστέα ύλη τα περιεχόμενα των έγχρωμων πλαισίων (με πράσινο χρώμα).
2. Δεν αποτελεί διδακτέα - εξεταστέα ύλη το ελεύθερο ανάγνωσμα καθώς και η σύνοψη του 3ου κεφαλαίου.
3. Το παράδειγμα 3-2 αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη.
4. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
4.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου.
Παρατήρηση: Να οριστούν αξιωματικά οι έννοιες της στροφορμής υλικού σημείου (σελίδα 181), της κεντρομόλου δύναμης και της κεντρομόλου επιτάχυνσης (σελίδα 182).
4.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες.
4.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.
Αφαιρείται το παράδειγμα 4-4 (σελίδες 189-190) και γενικότερα ερωτήσεις, ασκήσεις – προβλήματα με υποθετικά άτομα και υδρογονοειδή.
4.4 Ακτίνες Χ.
Αφαιρούνται ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα του κεφαλαίου που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται.
Παρατηρήσεις:
1. Δεν αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη τα περιεχόμενα των έγχρωμων πλαισίων (με πράσινο χρώμα).
2. Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η σύνοψη του 4ου κεφαλαίου.
3. Τα  παραδείγματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη.


ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1.1 «Εισαγωγή στην οργανική χημεία»

1.2 «Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές»

1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων»

1.4 «Ισομέρεια»
Παρατήρηση: Οι μαθητές να ασκηθούν στην εύρεση ισομερών που αντιστοιχούν σε μοριακούς τύπους άκυκλων οργανικών ενώσεων που περιέχουν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα άνθρακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιμα»

2.2 «Νάφθα – Πετροχημικά»

2.3 «Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο»

Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» των αλκανίων

2.4 «Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων»

2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο

Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση -Παρασκευές» αλκενίων

Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τα παραδείγματα πολυμερισμού προσθήκης

Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου

2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο

Να μην διδαχθεί η παράγραφος  «Παρασκευές» του ακετυλενίου

Να μην διδαχθεί η αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου

Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις συνθέσεις του ακετυλενίου και το παράδειγμα (2.6) που αναφέρεται στην παρασκευή της αιθανάλης με πρώτη ύλη το ανθρακασβέστιο.

2.8. «Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

3.1 « Αλκοόλες»

3.2 « Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη»

Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «οξείδωση αιθανόλης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4.1 «Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ»

Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας 4.1. «Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων

Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Στο εργαστήριο»

Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας «Το οξικό οξύ στη βιομηχανία»

4.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ»

Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων».

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Γενικού Λυκείου», των Α. Καψάλη, Ι. Μπουρμπουχάκη, Β. Περάκη, Σ. Σαλαμαστράκη.
Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:
Κεφάλαιο 1  (Χημική σύσταση του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 2 (Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ+-Νa+» και «Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων».
Κεφάλαιο 3 (Μεταβολισμός): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: «Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων».
Κεφάλαιο 4 (Γενετική): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου «Γενετική Μηχανική». 
Σημειώνεται ότι οι εικόνες και τα γραφικά (σχήματα/διαγράμματα) που συνοδεύουν τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης. Τα παραθέματα και οι πίνακες, αν και δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη, είναι χρήσιμο να αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία καθώς προάγουν τη σύνδεση της Βιολογίας με την καθημερινή ζωή και διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου