Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τα Παράξενα των Ισημεριών
Στο πρώτο σημείο, ο ουράνιος ισημερινός τέμνει την εκλειπτική εκεί όπου ο Ήλιος βρίσκεται στις 20-21 Μαρτίου. Το σημείο αυτό ονομάζεται εαρινό ισημερινό σημείο, και από την ημέρα αυτή αρχίζει η Άνοιξη. Εκ διαμέτρου αντίθετα, η τομή γίνεται όταν ο Ήλιος